Stævner

 

 

 

 

Propositioner til D-stævne i

Midtfyns Rideklub 22.-23. juni  2013

 

                    Lørdag d. 22.6.:                             

Dressur 

                   

Kl. 1: Showklasse pony LD12B, LC1B                           Kl. 6: Showklasse hest LD12B, LC1A

Kl. 2: Showklasse pony LD2B, LC123B                        Kl. 7: Showklasse hest LD2B,  LC123A

Kl. 3: Showklasse pony LC3B, LB123B                        Kl. 8: Showklasse hest LC3A, LB123A

Kl. 4: Showklasse pony LB123B, LA1B                        Kl. 9: Showklasse hest LB123A, LA1A

 KL.5: Showklasse pony LA1234B                                 kl.10:Showklasse hest LA1234A

 

Søndag d. 23.6.:

Springning

 

Kl. 9: Showklasse LF hest/pony (B0)                                 Kl. 12: Showklasse hest LE-LD (B3)

Kl. 10: Showklasse pony LE-LD (B3)                                  Kl. 13: Showklasse hest LC-LB (B3)

Kl. 11: Showklasse pony LC-LB (B3)                                                     

                                                         

                                                                                                                                    

 

Almindelige bestemmelser:

Stævnet afholdes i Midtfyns Rideklub, Rudmevej 94, 5750 Ringe.

Stævnet er åbent for hele distrikt 7 både lørdag og søndag. Der fordeles efter først-til-mølle princippet.

Klasserne forløber ikke nødvendigvis i samme rækkefølge som skrevet i propositionerne.

Der vil være mulighed for opvarmning på 20/60 bane eller i ridehus (Ved dressurponyklasser vil den sidste 20 m. volte være åben under klassen for den efterfølgende rytter.)

 Der springes på græs eller grus afhængig af vejret.

Klubben påtager sig intet ansvar for uheld, skader, tyveri eller sygdom i forbindelse med stævnet.

Opstaldning i yderst begrænset omfang kr. 300 pr. døgn og på dagen mod en timebetaling på kr. 50,-.

Indskud pr. klasse 65 kr.  Efteranmeldelse modtages kun i det omfang tidsplanen tillader det til dobbelt indskud.

Anmeldelsesfrist 10. juni.

MFR forbeholder sig ret til at slå klasserne sammen eller aflyse klasser ved for få tilmeldte. Der skal være min. 4 i klasse for oprettelse.

Programmet vil blive lagt ind på vores hjemmeside: www.midtfyns-rideklub.dk 8 dage før stævnet.

Kontaktperson før og under stævnet: Lene Eggersen, tlf. 24 98 52 59

Tilmelding samt betaling sendes på DRFs blanketter til:

Lene Eggersen

Rudmevej 153

5750 Ringe

Eller mailes til LLE66@hotmail.com

Reg. nr. 5994 Konto nr.. 1118677 HUSK NAVN PÅ OVERFØRSLEN!!!!!

Ved overførsel via netbank, skal kvittering kunne forevises.

Midtfyns rideklub © 2009 • Rudmevej 94  5750 Ringe • Tlf. 24 49 39 19