Regler for brug af ridehus og udendørsbaner

 
 • Tag hensyn til hinanden.
 • Der rides venstre mod venstre.
 • Sig til inden du kommer ind i ridehuset.
 • Al færden i og omkring ridehus og baner skal foregå stille og roligt.
 • Piske og andre hjælpemidler skal ikke efterlades på banerne.
 • Skriv altid på tavlen eller facebook hvis du vil springe/ løsspringe, så andre klubmedlemmer er informeret.
 • Bomtræning ved longering og ridning, er tilladt i ridehuset. Såfremt at man er alene eller at alle der rider i samme tidsrum har godkendt det.
 • Spørg om lov inden du longerer i ridehuset.
 • Har din hest lavet store huller i ridehusbunden eller på udebanerne, skal de jævnes ud igen.
 • Husk at samle lort op i ridehuset.
 • Fyldte lortespande skal tømmes, der skal ikke fyldes mere i end du selv kan køre ud!
 •  Husk at slukke lyset efter dig når du går.
 • Ridning og ophold foregår ALTID på eget eller forældres ansvar